Rozvíjame prirodzenú hudobnosť detí - Prvý rok života

Rozvíjame prirodzenú hudobnosť detí 

Prvý rok života

Mgr. art. Eva Šušková, ArtD.

 

V prechádzajúcom článku sme sa venovali hudobnej a zvukovej stimulácii bábätka v prenatálnom období a bezprostredne po narodení. Spomenuli sme významnú upokojujúcu a podpornú funkciu interpretovanej i reprodukovanej hudby počas pôrodu.

Vývin bábätka je v prvom roku veľmi rýchly. Takmer zo dňa na deň sledujeme, ako sa mení jeho schopnosť komunikovať a hýbať sa. Za týmito zmenami však stoja každodenné rutinné činnosti dieťatka a jeho rodiny. Tieto sú ideálnou platformou pre zaraďovanie a modifikáciu rôznorodých stimulačných, či relaxačných hudobných aktivít.

Ak sa aktívne hudobné činnosti stanú prirodzenou súčasťou dňa, vedzte, že pomáhate bábätku zrozumiteľnejšie vnímať svet a jeho rozmanitosť, ľahšie spracúvať náročné emócie a vnemy, aktívnejšie komunikovať s okolím, paralelne rozvíjať obe mozgové hemisféry a v neposlednom rade významne obohatiť váš spoločný – jedinečný svet.

Nie je vôbec nutné, aby ste s aktívnym muzicírovaním, či hudobnou produkciou mali predchádzajúcu skúsenosť. Pri bábätku sa ľahko uvoľníte, pretože v ňom nájdete nekritického a najoddanejšieho fanúšika vášho hlasového a hudobného prejavu. 

Pomenujme si základné oblasti, v ktorých môžeme aplikovať hudobné činnosti pre rozvíjanie prirodzenej muzikality v prvom roku dieťaťa.

 • Komunikácia
 • Rutinné činnosti
 • Hra a hračky
 • Vedomé počúvanie hudby

 

Komunikácia

Vaše bábätko je závislé na vašom rečovom prejave. Je to prirodzená potreba  človeka – vďaka schopnosti komunikovať pomocou reči sa vymedzujeme ako živočíšny druh homo sapiens. Dôležitou súčasťou komunikačných praktík je intonácia reči. Vďaka prirodzeným reflexom matka automaticky zmení intonáciu hlasu, keď sa prihovára svojmu bábätku. Je to fenomén každej ľudskej rasy a každého jazyka. Hlas posadí vyššie a pracuje s ním oveľa spevnejšie, než pri bežnej komunikácii so staršími deťmi, či dospelými. Tento verbálny prejav je súčasne štartovacím bodom pre hudobný kontakt s dieťaťom. Stačí, ak si uvedomíte, ako máte posadený hlas, keď sa mu prihovárate. Z danej hlasovej polohy môžete rytmizovať známe, alebo vlastné riekanky, aj spievať piesne. Zväčša ide o rozsah v jednočiarkovej oktáve, teda medzi tónmi c1 – c2. Je to prirodzená fyziologická poloha detského hlasu. Po prvom roku života sa dieťa začne pridávať k vašim spoločným riekankám a piesňam, vďaka napodobňovaniu sa bude v tejto tónovej polohe cítiť komfortne.

Nemusíte si byť vedomí, ako intonácia Vašej reči výrazne vplýva na reakcie bábätka. Cíti túžbu odpovedať vám – vytvorte mu na to priestor, doprajte si čas na spoločný dialóg. Výskajte a smejte sa, užívajte si spevavý prejav, ktorý vám komunikácia s dieťatkom ponúka.

 

 

Rutinné činnosti

Ako bolo spomenuté v úvode, rutinné činnosti sú tie, vďaka ktorých denno-dennému opakovaniu bábätko napreduje ako po pohybovej, tak po mentálnej a komunikačnej stránke. Nebojme sa teda zaviesť niekoľko rituálov, ktorých súčasťou bude hudba ako stimulačný prostriedok k ich realizácii.

 • Vymyslite si vlastnú dvoj, či štvorveršovú riekanku/pieseň pri činnostiach, ktoré sú pravidelnou súčasťou každého dňa. Buďte osobní – spomeňte meno dieťatka, alebo súrodencov, psíka a pod. Stačí úplne jednoduchý veršík: „Prebalíme Aničku, prebalíme maličkú“, „Umývame zúbky, mojej malej Ľubky, keď ich umyjeme, tak sa vyhajáme“, „Nachystáme prádielko, do práčky ho dáme, môj šikovný Janíčko (moja milá Terezka), táááák pomáha mame“... Báseň môžete iba rytmizovať v spevnom hovorenom prejave, alebo jej priradiť jednoduchú melódiu.
 • Ak máte predsa len rešpekt pred vlastnou tvorbou, siahnite po overených riekankách, či už ľudových, alebo umelých (odporúčam skvelú veršovanú knihu Daniela Heviera „Básnička ti pomôže“ / Buvik, 2019). Dôležitejšie, ako samotný obsah básne, ktorému dieťatko aj tak nerozumie (chápanie významu slov a reči prichádza okolo 8. mesiaca života) sú spevná rytmizácia, alebo jednoduchý popevok veršíkov.
 • K veršom pridajte pohybovú aktivitu. Dieťatko veľmi rado spolupracuje, keď s ním cvičíme. K fyzickým aktivitám je ideálne pripojiť krátke rytmické, či intonované popevky: „Kop, kop s nožičkami, s ručičkami ťapi-ťap!“, „Pozrieme sa na maminku – guli guli sem, pozrieme sa na ocinka – guli guli tam!“...

 

Daniel Hevier: Básnička ti pomôže - Fotografie: www.artforum.sk

Hra a hračky

Je fascinujúce, koľko hudobných hier pre deti v útlom veku poznáme skrz našu ľudovú slovesnosť. Mnohé z nich sa v malých nárečových a sujetových obmenách tradujú z generácie na generáciu. Občas si uvedomíme, ako sa nám archaický jazyk môže zdať nezrozumiteľný, že pointa príbehu je nelogická (napr. Pánbožkova kravička). Je to však nenahraditeľná súčasť našej kultúrnej identity. Základná plejáda ľudových riekaniek by mala byť v aktívnom repertoári každej mamičky, či inej blízkej osoby. V dojčenskom veku sa zameriavame na tie, ktoré nevyžadujú tanečné, či iné náročné pohybové kreácie, vychádzame z aktuálnych fyzických predpokladov dieťaťa (napr. schopnosti samostatne sedieť, stáť s oporou a pod.). Bábätká ich však s nadšením vnímajú a vďaka častému opakovaniu vedome a netrpezlivo čakajú na „pointu“ (...“šúúúúp, prekotíme do blata“, ...utekalo, utekalo, do pazúšky sa schovalo“, „Baran, baran buc!“...). Samozrejme, v ľudovej slovesnosti existuje množstvo riekaniek a piesní, nad ktorých obsahom by sme mohli polemizovať (napr. Slimáčik máčik). Vychádzajú z mentálneho a kultúrneho nastavenia doby, v ktorej vznikli, či modifikovali sa, alebo z archetypálnych obrazov a je na zvážení každého rodiča, či ich zaradí do rodinného repertoáru.

Ďalšou – tentoraz originálnou hudobnou činnosťou je spontánne muzicírovanie s využitím najrozmanitejších predmetov bežnej domácej spotreby. Zvuky okolo nás sú pre dieťatko fascinujúce. V závislosti od veku môžete realizovať množstvo neočakávaných zvukových dobrodružstiev.

 • Šuštite s papierom, nasypte do balónika, alebo plastovej fľašky ryžu, strukoviny, vodu, povešajte po izbe staré CD, kancelárske spinky, rôzne kovové predmety a ťukajte do nich (pozor na bezpečnosť bábätka, nebezpečné, či ostré predmety treba umiestniť mimo jeho dosahu a vnímať ich iba ako zvukový, nie manipulačný objekt).
 • Hrajte na rozmanitých, či rôzne plných pohároch, fúkajte do fľaše a postupne do nej prilievajte vodu, bubnujte o seba lyžičkami, robte slamkou bublinky vo vode...
 • Skúmajte zvuky nábytku – ťukajte a klopkajte do stoličiek, do radiátora, na vaňu, na dlažbu, či na parkety.

Nezabúdajme ani na vymoženosti vlastného tela. Využívajte zvukový prejav ako citoslovcia pri hre. Napr: „letí – uíííí“, „padá – bááác“, „hopá“, „cink!“ „hrki-hŕŕk“... Tlieskajte, ťukajte si po lícach, pískajte, lúskajte, dupte a dobre sa pri tom spolu zabávajte.

A ako je to s hudobnými hračkami? Úprimne – veľmi biedne. Hudobné hračky, ktoré zakúpite v bežných hračkárstvach, sú vo väčšine prípadov nefunkčné napodobneniny hudobných nástrojov, alebo rozmanité elektronické klavíre, či ináč hrajúce hračky s bolestivo sa znižujúcou kvalitou zvuku synchrónne zodpovedajúcej stavu batérie. Ak sa vás výrobca snaží presvedčiť, že to tak nie je, že nástroj je napríklad drevený, alebo „naozaj“ hrá, je to iba reklamný ťah. Ladenie takýchto inštrumentov býva na míle vzdialené reálnym parametrom, ľahko sa o tom presvedčíte, ak si do smartfónu nainštalujete aplikáciu s relevantným zvukom klavíra, alebo ladičku a porovnáte si jednotlivé tóny. Zaobstarať si kvalitné zvukové hračky a hudobné nástroje predpokladá niekoľko základných predpokladov:

 • V prípade hrkálok, zvončekov a šuštiacich hračiek je aj v štandardných hračkárstvach veľký výber príjemne znejúcich kúskov, pri ich výbere myslite na to, že rovnako, ako vaše dieťa, aj vy budete vystavení ich dosahu, preto sa orientujte na príjemné, uchu lahodiace zvuky.
 • Ak sa jedná o hudobnú hračku, ktorá hrá melódie, alebo sprostredkúva napr. zvuky zvierat, či dopravných prostriedkov, vypočujte si ich skôr, ako ich zakúpite. Tak, ako vedia byť v mnohých prípadoch zvuky v týchto hračkách nepríjemné, nereálne, či výrazne skreslené, v iných sa vďaka súčasným technickým vymoženostiam podarilo verne zachytiť prirodzene a nedráždivo znejúce zvuky, alebo hlasy.
 • Samozrejme, najlepšou voľbou je zainvestovať do základnej série kvalitných hudobných nástrojov z Orffovho inšrumentára, ktoré zoženiete v každých hudobninách, či špecializovaných e-shopoch. Už v dojčenskom veku môže dieťa s vašou asistenciou búchať do triangla, či tamburíny. Ideálne nástroje pre tento vek sú zo skupiny rytmických: rumbagule, tamburína, roľničky, metalofón... Vydržia dlho, rovnako ich uplatnenie a manipulácia s nimi nie je vekovo obmedzená.

Foto: Drevená roľnička Nina and Miles, messybrassy.sk; Orffove nástroje z orffovenastroje.sk

 

Vedomé počúvanie hudby

K prirodzenému rozvíjaniu hudobnosti samozrejme prislúcha kvalitne a citlivo zvolená hudobná produkcia. Netreba však staviť „na prvú“ – po zadaní hesla „piesne pre deti“ sa vám na internete ponúka množstvo hudobného odpadu, samohrajkových gýčov a spracovaním, či interpretáciou úplne nevhodných piesní. V prvom roku života ešte dieťatko nereaguje na interaktívne postavené skladbičky, orientované viac pre batoľatá, či deti predškolského veku. Zaujme ho často pre nás celkom nečakaný hudobný výber akéhokoľvek žánru. Bábätká si svoje obľúbené skladby rýchlo zapamätajú a už počas prvých taktov energicky prejavujú svoju radosť. Podľa akého kľúča máme vyberať hudbu pre svoje dojča?

 • Buďte kritickí – aká je umelecká kvalita skladby? Aké je jej formové, či inštrumentálne spracovanie? S akým prejavom a zanietením interpretuje spevák, resp. inštrumentalista svoju melodickú linku? Nebalansuje skladba na hranici nevkusu? Nie je podstatné, či je dielo jednoducho harmonizované, alebo repetitívne – aj v simplicitnom spracovaní ľahko rozoznáme dušu a kvalitu od povrchnosti a gýču.
 • Dôverujte svojmu hudobnému vkusu. Ak uprednostňujete určitý žáner, alebo interpreta, počúvajte ich. Dieťatko vníma, že je rodič uvoľnený, že v ňom konkrétna hudobná produkcia vyvoláva pozitívne emócie a rado ich bude zdieľať s vami.

Pri všetkých spomínaných aktivitách nezabúdajte na vlastnú interpretáciu. Uspávanka a jednoduchá detská pieseň v jedinečnom podaní matky, či iného blízkeho človeka, stojí stále na najvyššom stupni hudobného vnímania dojčaťa. Dosah personalizovanej interpretácie je z emocionálneho hľadiska pre dieťatko nenahraditeľný a nedostihnuteľný.

 

 

Eva Šušková je matkou troch detí, aktívnou koncertnou umelkyňou, vysokoškolskou pedagogičkou a lektorkou platformy Superar. Zaoberá sa fenoménom kolektívneho muzicírovania detí a dospelých, ktorí sa hudbe primárne nevenujú. Pod značkou LALULA sprostredkúva formou zážitkových hudobných workshopov, kolektívnych hudobných ateliérov jedinečné umelecké zážitky, pri ktorých pracuje s originálnymi vokálnymi, kompozičnými a improvizačnými technikami. Vedie tiež hudobné semináre zamerané na rozvíjanie hudobnosti detí, alebo aplikáciu hudobných činností v pracovných hudobných kolektívoch. Ak sa chcete dozvedieť viac, navštívte stránku www.lalula.sk

 

 

 

 

Späť do obchodu