Deti a hudba - prečo patrí do ich života?

Hudba je neoddeliteľnou súčasťou našich životov a je prítomná v mnohých formách a v rôznych situáciách: koncerty, divadlo, film/televízia, oslavy, kostoly... Hudba znie v obchodoch, dopravných prostriedkoch, na uliciach... Bábätkám inštinktívne spievame, aby sme ich ukľudnili, keď počujeme hudbu, roztancuje naše telá. Hudba patrí aj do našich domácností, púšťame si reprodukovanú formu alebo si doma hráme a spievame, často si ani neuvedomujúc, že hudba znie, tak bytostne ku nám hudba patrí.

Ako rozvíjať prirodzenú hudobnosť u detí už od obdobia tehotenstva sa dozviete v sérií piatich článkov od  hudobníčky Evky Šuškovej, ktoré postupne uverejníme na našom blogu. Evka vás presvedčí, že prirodzená hudobnosť bola do vienka daná naozaj takmer každému, len jej rozvíjanie často zanedbávame a o mnohé sa tým ukracujeme – venovať sa svojej hudobnosti má zmysel, aj ak nechcete vy alebo vaše dieťa byť profesionálnymi hudobníkmi.

 

Aké sú teda benefity počúvania hudby, alebo ešte lepšie, aktívneho spievania a hrania na hudobných nástrojoch? Vplyv hudby na ľudský mozog je neskutočne veľký a jeho sila je obzvlášť významná pri deťoch.

 1. Hudba podporuje rozvoj mozgu - Podporuje vytváranie nervových spojení v mozgu, ktoré u detí následne vytvára predpoklady pre lepšie kognitívne schopnosti. Medzi kognitívne funkcie patrí napríklad pamäť, pozornosť, reč, rýchlosť myslenia, schopnosť pochopenia informácií, schopnosť posudzovania a riešenia problémov, plánovanie, organizovanie, sebakontrola. Mozog detí je v tomto zmysle najmodelovateľnejší do veku 7 rokov. Dokonca i rok či dva hrania na hudobnom nástroji môže mať vplyv na schopnosti dieťaťa učiť sa po zvyšok života. Viaceré štúdie poukazujú na fakt, že deti, ktoré spievajú alebo hrajú na hudobné nástroje, dosahujú lepšie výsledky v škole a tiež majú vyšší nárast IQ. Hra na hudobný nástroj spôsobuje v našich mozgoch doslova ohňostroj - zapájajú sa prakticky všetky oblasti mozgu a tým sa jeho funkcia zlepšuje a zefektívňuje. 
 2. Jazykové schopnosti - Hudba rozvíja ľavú stranu mozgu, ktorá je zodpovedná za jazyk, komunikáciu a spracovanie informácií. Deti venujúce sa hudbe majú zlepšený vývoj reči a učia sa ľahšie čítať. 
 3. Hudba zlepšuje pamäť – počnúc tým, že spievanie nám pomáha ľahšie sa učiť cudzí jazyk, zapamätať si napríklad čísla či abecedu; aktívna hra na hudobných nástrojoch rozvíja prepojenia medzi ľavou a pravou hemisférou a uľahčuje deťom zapamätávanie si nových faktov vo všeobecnosti. Výrazne k tomu prispieva potreba koordinácie pravej a ľavej ruky pri hraní na nástroji (napríklad hra na klavíri) a podľa štúdií, najväčším tréningom pre pamäť a sústredenie je spoločná hra s inými – koncert, orchester, ktorá si vyžaduje najvyššiu mieru koncentrácie.
 4. Hudba pomáha pochopiť matematiku – „Keď sa deti učia rytmus, učia sa pomery, zlomky a proporcie,“ uviedol po štúdii sedemročných v Los Angeles profesor Gordon Shaw z Kalifornskej univerzity. Hudba zároveň napomáha rozvoju priestorovej predstavivosti, ktorá deťom pomôže pri pokročilej matematike.
 5. Sebavyjadrenie - Hudba umožňuje dieťaťu vyjadriť sa, lepšie pochopiť svoje pocity a dať ich navonok hudbou. 
 6. Sústredenie, trpezlivosť – Aby sa deti naučili hrať na nástroj, naučili sa novú pesničku, rytmus, je potrebné sústredenie a zameranie pozornosti. Toto je zručnosť, ktorú v živote využijú v škole, práci i súkromí a bude ich neustále posúvať vpred.
 7. Zlepšovanie koordinácie – Hranie hudby, ale aj tancovanie na hudbu pomáhajú zlepšiť detskú motoriku. Hudba znamená viac ako len použitie hlasu alebo prstov na hranie – zapájajú sa aj oči, uši, množstvo väčších aj menších svalov, a to všetko naraz. Telo a myseľ musia konať v perfektnom zladení. 
 8. Hudba podporuje kreativitu - A nielen v samotnej oblasti hudby, vymýšľať si texty, nové melódie, či spôsoby hry na hudobný nástroj majú vplyv na to, ako mozog funguje a kreativita sa prenáša aj do iných životných oblastí. 
 9. Spoločenské zručnosti – Hudba stimuluje časti mozgu zodpovedné za emocionálny rozvoj. Ak deti hrajú na hudobný nástroj, s veľkou pravdepodobnosťou sa zapoja do hrania v skupine – spoločné nácviky, spoločný cieľ, ktorý nasleduje skupina/orchester učia deti pochopiť seba, svojich spoluhráčov a tak zlepšiť svoje spoločenské zručnosti. Učia sa byť súčasťou tímu, spolupracovať, byť vodcom / nasledovať, vnímajú tímovú dynamiku. Zároveň, hudba stimuluje produkciu dopamínu a oxytocínu, ktoré podporujú deti v empatií, ochote požičiavať hračky, dôverovať druhým.  
 10. Sebavedomie detí deti zlepšujú svoje schopnosti, učia sa nové veci a sami vidia pokrok, ktorý dosiahnu tým, že trpezlivo trénujú a opakovane skúšajú. Zvyšuje to ich sebadôveru a zažívajú pocit úspechu. 
 11. Zábava - A snáď to najdôležitejšie – hudba je zábava! Hudba nám pomáha uvoľniť stres, vypustiť negatívnu energiu, zabudnúť na to, čo nás trápi, upokojiť myseľ, zatancovať si, preladiť sa a načerpať energiu. Počúvanie hudby alebo hranie uvoľňuje endorfíny, hormóny šťastia.

Hudba by však mala vstupovať do našich životov nenásilne, Nemá zmysel nútiť dieťa do niečoho nasilu. Vneste hudbu do vašich životov prirodzene, spievajte si, počúvajte hudbu v aute, umožnite dieťaťu vyskúšať si rôzne nástroje, zoberte ho na koncert, zatancujte si spolu...

Aj v hudbe platí, že deti sa učia z nášho príkladu, keď si budeme hudbu užívať my, nájdu si cestu k nej i oni.  A ak aj nebudú mať záujem o hru na nástroji, či spev, už 20 minút počúvania hudby podľa autorky knihy „Good Music, Brighter Children“ – Sharlene Habermeyer môže mať veľký efekt vo všetkých smeroch. Hudba v našich životoch má väčší zmysel, ako si možno uvedomujeme. Ale hlavne nech nám prináša radosť:) 

 

 

Zdroje:

Dokument Brain Matters

www.brighthorizons.com

https://blog.frontiersin.org/ (Frontiers in Neuroscience)

https://www.kumon.co.uk/

https://www.learningpotential.gov.au/articles/musical-benefits

www.deseret.com

 https://prezi.com/l51w7ppr4upn/kognitivnefunkcie/)

https://creativity.org/blog/education-blog/musicalexpression/

https://superarsk.sharepoint.com/:w:/s/pedagogy.arts/EZsFLegEfLFHhv29cF9Am7cBcjsowH3SziEmAxSL8Se_yw?rtime=6wHfS2bx2Eg 

A veľmi zaujímavý článok, ktorý stojí za prečítanie:

https://eduworld.sk/cd/jaroslava-konickova/528/preco-pouzivat-aj-pravu-hemisferu-mozgu?fbclid=IwAR0xL45EAebdq06l6xj80tHSyxOHrP7NX4NO7THkGtCpUY3FJnjH8IuXnYM

 

 

 

 

Späť do obchodu