Rieky

Deti sa dnes hrajú

pôjdu dolu ku Dunaju

Keď sa budú musieť vrátiť

mamy na ne zavolajú

Rieka tečie ktovie kam

rieka tečie ktovie kam

 

Všetky naše lode

kotvia v plytkej vode

Keď sa na pozeráme

snívame o slobode

Pošlime ich do mora

pošlime ich do mora

 

Nad strechami zvony bijú 

šarkany lietajú 

Mama na vás pozor dá

Dve rieky sa do jednej vlejú

v silnom prúde sa lepšie hrá

 

Šarkany lietajú

nebom sa naháňajú

Keď zaletia privysoko

mraky rozhŕňajú

Vietor veje priamo k nám

vietor veje priamo k nám

 

Nad strechami zvony bijú 

šarkany lietajú 

mama na vás pozor dá

Dve rieky sa do jednej vlejú

v silnom prúde sa lepšie hrá

 

Rieky často do jednej sa vlejú

prúd nás nesie ktovie kam

Hlavné je, že ostaneme spolu

že na svete nie si sám

že na svete nie si sámSpäť do obchodu