Malíček

Keby som bol trpaslíček

Veľký ako tvoj malíček

Dal by som sa na potulky krajinou

 

Po cestičke v tvojich vlasoch

opatrne by som kráčal

Potom dolu, kde sa ucho

do slimáka pekne stáča

Cez pohoria tvojich líc

Pospať si v tráve mihalníc

 

A na pobreží tvojich očí

kto chce, nech do vody skočí

ja sa zveziem po úbočí

k ústiu veľkej jaskyne

kde sa proti sebe valia

ostré biele kamene

 

Keby som bol trpaslíček

vošiel by som do uličiek

nakreslených v tvojej dlani

 

Aby som sa ďalej pohol

možno by som skúsiť mohol 

prebehnúť sa po lúke

rozprestretej na ruke

potom z bruška zoskočím

poberiem sa úbočím

 

A bez zbytočného kriku

vyštverám sa po rebríku

k miestu kde si tichúčko

tlčie tvoje srdiečko

k miestu kde si tichúčko

tlčie tvoje srdiečko

 

Keby som bol trpaslíček

veľký ako tvoj malíček

zaspal by som

vedľa teba v perinách

 

Cestičku vo vlasoch 

nehľadaj v atlasoch...

 

Cestičku vo vlasoch

Nehľadaj v atlasoch....

Späť do obchodu